Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af ”Back Yard Setup” (en jordhøj) ved terrænregulering med genbrug af jord fra byggeri af sportshal på ejendommen.

 

Tilladelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 2. oktober 2019.

 

Se landzonetilladelsen (nyt vindue).

Se ansøgningsmaterialet (nyt vindue).