Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til ny dobbelt carport med udhus til det nye stuehus/enfamiliehus, der allerede er meddelt landzone- og byggetilladelse til.

Tilladelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 7. maj 2018.

Se ansøgningsmaterialet.

Se landzonetilladelsen.