Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af en overdækning på 47 m2 til brug for en  nærliggende daginstitution i dagtimerne på hverdage og til brug for offentligheden i det øvrige tidsrum.

Tilladelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 28. maj 2021.

Se landzonetilladelsen med tilhørende ansøgningsmateriale.