Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af en overdækning på 100 m2 til brug som udendørs opholds- og undervisningslokale.

 

Tilladelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 21. oktober 2020.

 

Se landzonetilladelsen med tilhørende ansøgningsmateriale her:

Landzonetilladelse med bilag - overdækning - Folehaven pdf.