Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af en overdækning i Rungsted Hegn.
Opførelse af overdækningen skal øge mulighederne for at gøre ophold ved ”Motionsspiralen”.

Tilladelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 9. december 2020.

Se landzonetilladelsen med tilhørende ansøgningsmateriale.