Tilladelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 8. december 2020.

Link til landzonetilladelsen
Link til tegningsmateriale