Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til opførelse af et shelter i Sjælsø Lund skov i nærheden af Sjælsø.

Opførelse af shelteret skal øge mulighederne for at gøre ophold og overnatte i skoven.

Tilladelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 4. november 2020.

Se landzonetilladelsen med tilhørende ansøgningsmateriale.