Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af en shelterplads ved opførelse af 3 shelters og et læskur med toilet i Folehaveskoven. Etablering af shelterpladsen skal øge mulighederne for at gøre ophold og overnatte i skoven.

Tilladelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 21. oktober 2020.

Se landzonetilladelsen med tilhørende ansøgningsmateriale:

Landzonetilladelse med bilag - shelters og læskur pdf.