Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til en ny bygning indeholdende sportshal og undervisningsrum til Sportsefterskolen Sjælsølund.

Tilladelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 13. november 2018.

Se landzonetilladelsen.

Se ansøgningsmaterialet.