Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til en ny bygning indeholdende sportshal og undervisningsrum til Sportsefterskolen Sjælsølund.

Tilladelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 13. november 2018.

Se landzonetilladelsen her.

Se ansøgningsmaterialet her.