Hørsholm Kommune har meddelt landzonetilladelse til drifts- og sparebassin til Sjælsmark Renseanlæg.

Tilladelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside den 4. april 2018.

Se landzonetilladelsen (pdf - nyt vindue).
Se ansøgningsmaterialet (pdf - nyt vindue).