Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. september 2016 Lokalplan 161 endeligt. Vedtagelsen betyder, at byggeri og ændret anvendelse i området skal ske efter lokalplanens bestemmelser.

Forslag til Lokalplan 161 har været i offentlig høring i perioden fra den 27. april til den 22. juni 2016.

Lokalplan 161 for en del af Kokkedal Industripark.

Klagevejledning

Se klagevejledning.