Forslag til Lokalplan 162 for etageboliger på Frihedsvej og tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 6 har været i offentlig høring i perioden fra den 30. november 2016 til den 25. januar 2017. Forslagene blev vedtaget endeligt af kommunalbestyrelsen den 29. maj 2017.

Lokalplan 162 for etageboliger på Frihedsvej (nyt vindue).

Klagevejledning

Se klagevejledning.