Forslag til Lokalplan 163 har været i offentlig høring i perioden fra den 1. november til den 15. november 2017. Lokalplanen blev vedtaget endeligt i Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2018 og offentliggjort den 31. januar 2018.

Baggrunden for udarbejdelsen af lokalplanen er et ønske fra Rosendahl om at udvide deres domicil med 2000 m2 (1500 m2 til kontorer og 500 m2 til udstilling og lager). Den tidligere Lokalplan 142 gav mulighed for dette, men med forudsætning om, at parkeringspladser skulle etableres i kælder. Lokalplan 163 viderefører i vid udstrækning bestemmelserne fra den tidligere lokalplan, men tillader parkering på terræn.

Lokalplan 163 for et erhvervsområde ved Slotsmarken (nyt vindue).

Klagevejledning

Se klagevejledning.