Lokalplan 164 og Tillæg 7 til Kommuneplan 2013-2025 har været offentligt fremlagt fra den 1. juni til den 24. august 2017. Lokalplanen blev vedtaget endeligt den 30. oktober 2017 og offentliggjort den 30. november 2017.

Tillæg 7 er indarbejdet i Kommuneplan 2017-2029. Lokalplan 164:

Lokalplan 164 for boliger på Møllevænget (nyt vindue).

Klagevejledning

Se klagevejledning.