Forslag til Lokalplan 165 har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts til den 17. maj 2017. Lokalplanen blev vedtaget endeligt den 25. september 2017 og offentliggjort den 13. oktober 2017.

Lokalplan 165 for golfbane ved Lerbækgård - Damgård (nyt vindue).

Klagevejledning

Se klagevejledning.