Forslag til Lokalplan 166 har været i offentlig høring i perioden fra den 21. juni til den 20. august 2017. Lokalplanen blev vedtaget endeligt i Kommunalbestyrelsen den 18. december 2017 og offentliggjort den 21. december 2017.

Lokalplan 166 Tæt-lav boligbebyggelse ved Louis Petersensvej (nyt vindue).

Klagevejledning

Se klagevejledning (nyt vindue).