Lokalplanen har til formål at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for, at der kan etableres boliger og et rekreativt landskab i PH Park. Lokalplanen fastlægger 4 boligklyngers placering og sikre at bebyggelse ligger som tætte klynger af huse i en rekreativ park. Bebyggelserne skal bestå af en sammensætning af rækkehuse, etagehuse og punkthuse, i varierende højder fra 2-6 etager.

Lokalplan 170 afløser Lokalplan 126 for Hørsholm Sygehus og Sophielund, for så vidt angår denne lokalplans områdeafgrænsning.