Lokalplanen har til formål at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for, at den eksisterende bygningsmasse kan indrettes til kontorer, laboratorier og værksteder, samt at arealerne kan anvendes af offentlige og private institutioner og organisationer. Endvidere har lokalplanen til formål, at der i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse på ejendommen kan etableres en sekundær tilbygning til kontorer, laboratorier og værksteder. Endvidere har lokalplanen til formål at sikre den bevaringsværdige bebyggelse. 

Lokalplan 175 afløser Lokalplan 151 For et område mellem Hørsholm Kongevej og Damstien i sin helhed.

Se Lokalplan 175 (nyt vindue).

Se Kommunalbestyrelsens behandling af sagen og beslutning, pkt. 14 (nyt vindue).