Hørsholm Kommune har d. 23 november givet en ny tilladelse til Breelteparkens Svømmebassin, Breeltevej 1, 2970 Hørsholm.

Afgørelser efter Svømmebadsbekendtgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. § 13 stk. 5 i Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet, nr. 918 af 27/06/2016.
Eventuelt søgsmål jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101 skal være anlagt inden 6 måneder fra ikrafttrædelse af denne godkendelse, dvs. senest den 11. maj 2022.

 

Tilladelsen kan læses ved at trykke på teksten: myndighedstilladelse for Breelteparken Svømmebassin 23 nov. 2021