Køb af Hospitalsgrunden i 2015, visionsformulering, parallelopdrag, navngivning af grunden, udviklingsplan, en høj grad af borgerinddragelse, udbud og lokalplansproces… Der er en hel del skridt, der skal tages inden maskinerne for alvor kan komme i jorden og påbegynde et byggeri, men nu er skridtene taget, og mandag den 28. oktober 2019 vedtog Hørsholm Kommunalbestyrelse Lokalplan 170 for boligområde PH Park.

En by med boligområder af høj kvalitet

Hørsholm Kommune er generelt karakteriseret ved at have boligområder af høj arkitektonisk kvalitet, og PH Park bliver ingen undtagelse. Ambitionsniveauet har været højt fra starten hos Kommunalbestyrelsen, og boligområdet bliver et kvalitetsbyggeri med fokus på fællesskaber, moderne boformer for alle generationer og familietyper, og en dagligdag med naturen helt tæt på, idet boligerne kommer til at ligge midt i en søpark.

”Jeg er glad på hele byens vegne. Udover, at Hørsholm får endnu et lækkert og attraktivt boligområde, vil PH Park være med til sikre byens udvikling idet vi - med PH Park som løftestang - får flere borgere til byen. Borgere, som kan være med til at bidrage til byens liv og økonomi, så Hørsholm også i fremtiden er en levende og interessant by.” siger borgmester Morten Slotved.

PH Parks kommende søpark bliver et rekreativt område for alle borgere i Hørsholm, men derudover vil søen også løse regnvandshåndteringen for et større opland i nabolaget.

Lokalplan vedtaget med ændringer

Lokalplanen blev vedtaget med en række ændringer i forhold til det oprindelige lokalplansforslag, der har været i høring henover sommeren. Naboer til PH Park har blandt andet tilkendegivet modstand mod byggeriets højde, og den modstand har Kommunalbestyrelsen lyttet til, og blandt andet tilrettet lokalplanen, med en række ændringer af højder herunder nedsat etagehøjden fra 6 til 5 etager for punkthus i parcel 4, der er placeret på hjørnet af Usserød Kongevej og Højmosen. Og endvidere nedsat højden på rækkehuse placeret mod Bolbrovej i Parcel 1 og 3 fra 3 til 2 etager.

Nu er næste skridt at de to bygherre arbejder videre med de to projekter med henblik på at sætte lejligheder til salg. De første boliger forventes at stå indflytningsklar i 2022.

Du kan læse dagsordenspunktet med forslag til ændringer i lokalplanen der blev endelig vedtaget på Kommunalbestyrelsesmødet: 

Kommunalbestyrelsens behandling af sagen og beslutning (pkt. 8) (nyt vindue).