Huset er er i kommuneplanen registreret som bevaringsværdigt med en bevaringsværdi på 4, men er ikke omfattet af lokalplan med bevaringsbestemmelser. (Kommuneplanen er ikke retligt bindende for ejendommen).

I henhold til bygningsfredningslovens § 18, stk. 1 må en bevaringsværdig bygning ikke nedrives, før ansøgningen har været offentligt bekendtgjort, og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens §14 vil nedlægge et forbud mod nedrivningen, og forhindre nedrivningen ved at udarbejde en bevarende lokalplan.

Fristen for at komme med indsigelse mod nedrivningen fastsættes til 4 uger fra offentliggørelsen jfr. Bygningsfredningslovens § 18, stk. 2.