Hørsholm Kommune har den 28.11.2017 givet landzonetilladelse til ombygning og opførelse af tilbygning til spisesal på ca. 174 m² og etablering af ca. 75 m² tagetage indrettet til elevværelser på en del af eksisterende bygning på Sportsefterskolen Sjælsølund, Sømærket 2, 2970 Hørsholm - 7b Slutterup, Blovstrød.

Her kan zonetilladelsen ses (nyt vindue).

Klagevejledning

Se klagevejledning her