Hørsholm Kommune opdaterer den gældende myndighedstilladelse offentliggjort d. 28.06.21 grundet ændringer i design af højvandsdiget modtaget fra ansøger d.17.12.21.
Hørsholm Kommune vurderer fortsat at tilladelsen kan gives ud fra samme sagsbehandling. Højvandsdiget har med denne opdaterede tilladelse ikke en stensætning på forsiden.
Hørsholm Kommune vurderer, at projektet ikke har ændret sig væsentligt, og der skal derfor ikke gennemføres en ny screening af projektet ift. natur- og miljøkonsekvenser.
Hørsholm Kommune vurderer, at denne ændring ikke vurderes som et nyt projekt, og Hørsholm Kommune opdaterer derfor den gældende myndighedstilladelse.

 

Kopi af tilladelse kan tilgås ved at klikke på denne tekst (pdf åbner i et nyt vindue).

Kopi af miljøscreening kan tilgås ved at klikke på denne tekst (pdf åbner i et nyt vindue).

Kopi af screeningsafgørelse kan tilgås ved at klikke på denne tekst (pdf åbner i et nyt vindue).