Hørsholm Kommune har i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1 meddelt tilladelse til at anvende hjælpeprodukterne Soda Ash, Tunnel-Gel Plus samt PAC-L i forbindelse med styret underboring i og omkring Vallerødgade.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 9. august 2022. En eventuel klage skal indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på hjemmesiden www.naevneneshus.dk.

Du kan se afgørelsen via dette link