I forbindelse med ombygning af en gammel falck station til bolig, har bygherre søgt om tilladelse til oprensning af forurening på grunden. Oprensningen sker ved at injicere midlet Trap and Treat BOS200, der først absorberer og derefter nedbryder forureningen.

Den fulde tilladelse kan ses på nedenstående link.

Tilladelsen kan påklages frem til 11. april 2018.