I forbindelse med udgravning til ny skøjtehal på Stadionalle 11 matr. nr. 4cæ Vallerød By, Vallerød, har det været nødvendigt, at mellemdeponere intakt jord der senere skal genindbygges. Pga. pladsproblemer er jorden deponeret på kommunens tomme grund på Usserød Kongevej 102, matr. nr. 7a, Usserød By

Læs tilladelsen.