Tilladelsen meddeles i henhold til § 19, stk 4 i bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse af 27. september 2016 og § 40 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 af den 1. juni 2016.

Tilladelsen med tilhørende klagevejledning kan læses nedenfor