Tilladelse til nedsivning meddeles efter § 19 stk.1 i lov om miljøbeskyttelse nr. 1189 af 27. september 2016 og tilladelse til udledning til sø meddeles efter § 28 stk. 1 i samme lov og § 31 §14 i bekendtgørelse nr. 726 af den 1. juni 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Tilladelsen med tilhørende klagevejledning kan læses nedenfor