Oversigt over sandfodringsområdet

Kystdirektoratet har sendt sagens oplysninger i offentlig høring I perioden 21. marts 2018 til 19. april 2018.

Du finder herunder selve tilladelsen samt dennes fire bilag.