Hørsholm Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning af overfladevand fra opsamlingskar til offentlig kloak. Tilladelsen meddeles efter § 28, stk. i lovbekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016, lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), og § 13 i lovbekendtgørelse nr. 726 af 1. juni 2016, Bekendtgørelse om spildevandsstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen).

Tilladelsen med tilhørende klagevejledning kan læses nedenfor