Gribskov Kommune er sekretariatskommune for vandrådet i Hovedvandopland 2.3 Øresund

Kommunerne i oplandet til Øresund har aftalt, at Gribskov Kommune er sekretariatskommune for vandrådet i oplandet til Øresund.

Hvad er sekretariatskommunens opgave?

Sekretariatskommunen skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet og lede møderne med vandrådet. Sekretariatskommunen skal sikre, at vandrådet inddrages i de opgaver, der skal løses.

Hvad er vandrådets opgave?

Vandrådet kan rådgive kommunerne om de opgaver, der skal udføres.

Kommunerne i et hovedvandopland skal:

  1. Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat,
  2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Gribskov Kommune på e-mail: tms@gribskov.dk