Kandidatlister/partier opstillet ved seneste kommunalvalg og som fik 100 stemmer eller flere, kan få partistøtte fra kommunen. Der skal søges på ny for hvert kalenderår.

Derudover skal alle kandidatlister eller opstillede kandidater ved seneste kommunalvalg årligt indberette alle private og anonyme bidrag, som overstiger 20.000 kr., til kommunen. Indberetningerne offentliggøres på kommunens hjemmeside herunder.

Du kan læse mere om partistøtte og bidragserklæringer på Indenrigsministeriets hjemmeside

Her kan du også finde den blanket, som din kandidatliste skal bruge til ansøgning om partistøtte og erklæring af indberetningspligtige bidrag.

Ansøg om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven på Borger.dk

Partistøtte