Hvad arbejder Tryghedsreferencegruppe med?

Tryghedsreferencegruppen arbejder primært med indsatser, som omhandler indbrudsforebyggelse, men der kan også forekomme opgaver, som handler mere overordnet om tryghed.

Tryghedsreferencegruppen skal være med til at kvalificere og udvikle borgerrettede initiativer såsom borgermøder, tryghedsvandringer og opsætning af mobile politistationer. 

Tryghedsreferencegruppen har til formål at:

  • udvikle indsatser, som skaber tryghed, bedre naboskab og mindsker indbrud i Hørsholm
  • støtte op omkring indsatserne, som udvikles/arrangeres i regi af Bo Trygt
  • sætte indbrudsforebyggelse på dagsordenen.
  • kvalificere indsatserne og sikre, at de bliver lokalt forankret.

 

Hvordan er udvalget organiseret?
Bo Trygt refererer til Økonomiudvalget og afrapporterer en gang årligt og efter behov. Herudover rapporterer Bo Trygt til lokalrådet, hvor det øvrige kriminalitetsforebyggende arbejde ligger.

Baggrund om den nationale Bo Trygt indsats:

Bo Trygt arbejder på at færre borgere skal bekymre sig om indbrud og føle større tryghed. I dag findes der 11 Bo Trygt Kommune-partnerskaber i Danmark. Indsatsen blev udviklet på baggrund af at mange danskere føler sig utrygge, og alt for længe har Danmark ligget i toppen af statistikkerne, når det gælder indbrud i private hjem. Herunder har Hørsholm kommune i mange år haft flest indbrud per indbyggere.

Trygfonden, Foreningen Realdania, Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd står bag indsatsen. Læs mere her: Bo trygt! Se, hvordan du kan sikre dit hus mod indbrud

 

Kontakt

Center for Politik, Personale og IT
Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm


Telefon: 48 49 00 00
pol-post@horsholm.dk