Hvorfor et Tryghedsudvalg?

Tryghedsudvalget har fokus på, hvordan der skabes mere tryghed i nærmiljøet, fordi tryghed i hverdagen er et vigtigt element for borgernes oplevelse af en velfungerende by.

Hvordan er udvalget organiseret?

Tryghedsudvalget er et rådgivende udvalg, der skal udarbejde forslag og anbefalinger til konkrete initiativer for Kommunalbestyrelsen.

Det er Kommunalbestyrelsen, der har udpeget udvalgets medlemmer, der ud over kommunalpolitikere består af repræsentanter fra Idrætsrådet, Seniorrådet, Nordsjællands Politi, Ungerådet, Boligselskaber og Erhvervsrådet.

Udvalget har en midlertidig karakter og er nedsat i henhold til den kommunale styrelseslovs § 17, stk. 4.

Hvad arbejder Tryghedsudvalget med?

Tryghedsudvalget arbejder med at sikre, at borgerne har en oplevelse af en velfungerende by, hvor man kan færdes frit på alle offentligt tilgængelige steder.

Borgermøder og planlagte initiativer

I 2018 afholder Tryghedsudvalget det første af en række borgermøder omhandlende tryghed i nærmiljøet.

Det første borgermøde afholdes den 8. november 2018, og her vil kommunen i samarbejde med Trygfonden sætte fokus på forebyggelse af indbrud.

Derudover har udvalget bl.a. planlagt at:

  • Gennemføre en årlig tryghedsmåling.
  • Tage initiativ til igangsættelse af frivillige som nabohjælp og besøg af Bo-Trygt konsulenter i grundejerforeninger og boligorganisationer.
  • Tilmelde kommunale arbejdsmobiler til TRYKpoliti – et SMS-samarbejde hvor kommunens medarbejdere modtager meddelelser fra Nordsjællands Politi om f.eks. tricktyve eller efterlysninger af savnede borgere.
  • Klæde kommunens medarbejdere på til at være observante i forhold til indbrudsforebyggelse.