Ønsker du at stille op?

Alle borgere der på valgdagen er fyldt 60 år og som har fast bopæl i kommunen er valgbare og stemmeberettigede.

Hørsholm Seniorråd rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om alle emner, der vedrører de ældre.

Formålet med Seniorrådets arbejde er at være med til at

- udvikle og styrke kommunens seniorpolitik og til

- sikre, at de ældres problemer bliver fremlagt for Hørsholm Kommunalbestyrelse.

Ønsker du at stille op som kandidat til Hørsholm Seniorråd skal du hente en kandidat- og stillerliste på Hørsholm Rådhus.

Listen kan også hentes her: Kandidat- og stillerliste (Nyt vindue - pdf)

Husk at stemme

Valget afvikles ved brevstemning og sidste frist for modtagelse af din stemme er den 5. november 2018 kl.12.00.

Herefter optælles stemmerne og resultatet offentliggøres den 7. november kl.16.00 på Borgmestertorvet på Hørsholm Rådhus.

Stemmesedler og valgfolder udsendes i uge 41.