Søndag den 26. maj 2019 blev er afholdt valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2024. Der er valg hvert femte år i alle EU's medlemsstater.

kmdvalg.dk (nyt vindue) kan du se resultaterne af stemmeoptællingen for Hørsholm Kommune og resten af landet.

I tabellen nedenfor kan du se valgdeltagelsen (stemmeprocenten) Klik her for at se tabellen i mobilvenlig version.

  Kommunen  Hørsholm  Usserød  Rungsted  Grønnegade  Vallerød 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent
Stemmeberettigede 18409 100 4757 100 4835 100 3388 100 309 100 5120 100
                         
kl. 9 (brevstemmer)  1935 10,5 510  10,7  490  10,1  307  9,1  24  7,8  604  11,8
kl. 10  2831  15,4 731  15,4  736  15,2  497  14,7  41  13,3 826  16,1
kl. 12  5370 29,2   1463  30,8  1391  28,8  984  29,0  85  27,5 1447  28,3 
kl. 14 7940  43,1  2105 44,3  2076  42,9  1513  44,7  132  42,7  2114  41,3
kl. 16  10056  54,6  2644  55,6  2630  54,4  1969  58,1  171 55,3  2642  51,6
kl. 18  12201  66,3  3195 67,2  3152  65,2  2392  70,6  214  69,0  3248  63,4
kl. 19  13231  71,8  3460 72,7  3439  71,1  2613  77,1  224  72,3  3495  68,3
kl. 20  14003  76,1  3628  76,3  3648  75,5  2802  82,7  238  76,8  3687 72,0 

 

Til sammenligning var valgdeltagelsen ved Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. maj 2014 således:

 2014 Kommunen  Hørsholm  Usserød  Rungsted  Grønnegade  Vallerød 
Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent
Stemmeberettigede 18119 100 4686 100 4850 100 3244 100 328 100 5011 100
                         
kl. 9 (brevstemmer)  802 4,4  222  4,7 302 6,2 176  5,4  20  6,1  354  7,1 
kl. 11 3245  17,9 830   17,7 905  18,7  575  17,7   60  18,0  875 17,5 
kl. 13  5551  30,6  1495  31,9  1494  30,8  1006  31,0  95  29,0  1461  29,2
kl. 15  7405  40,9  1965  41,9  1975  40,7  1351  36,2  131  40,1  1983  39,6
kl. 17  9015  49,8  2382  50,8  2379  49,1  1697  52,3  165  50,5  2392  47,7
kl. 19  11185  61,7  2908  62,0  2978  61,4  2168  66,8  223  68,2  2908  58,0
kl. 20  12140  67,0  3134  66,9  3230  66,6  2383  73,5  242  74,0  3151  62,9

Fakta om valget

Her kan du se Økonomi- og Indenrigsministeriets fortegnelse over opstillede kandidatlister (partier) og kandidater til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019: Fortegnelse (pdf - åbner i nyt vindue)

Danske statsborgere, der bor i et andet EU-land og er fyldt 18 år senest den 26. maj 2019 kan stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark søndag den 26. maj 2019.

For at kunne stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark skal du først optages på en særlig valgliste i Københavns Kommune. For at blive optaget på denne valgliste skal du udfylde et ansøgningsskema, som du finder i boksen nederst på siden.

Læs mere på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside her (nyt vindue).

Hvis du flytter til Færøerne eller Grønland eller et land uden for EU og i forbindelse hermed bliver registreret som udrejst i CPR eller med en adresse i Grønland, kan du normalt ikke optages på valglisten i Danmark og kan derfor ikke deltage i Europa-Parlamentsvalget i Danmark.

Du kan dog stemme til valget, hvis du tilhører en af de særlige persongrupper, der uanset opholdet i udlandet, på Færøerne eller i Grønland anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende.

Du skal indgive ansøgning til Københavns Kommune om optagelse på valglisten. Læs mere herom på Københavns Kommunes hjemmeside (nyt vindue), hvor du også kan læse om, hvilke ansøgningsskemaer du skal bruge. Ansøgningsskemaerne kan også findes i boksen nederst på siden.

Som EU-borger med fast bopæl i Danmark kan du stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark, hvis du på valgdagen er fyldt 18 år. Hvis du ønsker at stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark skal du udfylde ansøgningsskemaet, som findes i boksen nederst på siden, og sende det til Borgerservice i Hørsholm Kommune. Hvis du allerede står på valglisten, dvs. ikke har været fraflyttet landet siden sidste valg og var optaget på valglisten til det valg, skal du ikke søge igen.

Kommunen skal have din ansøgning senest tirsdag den 23. april 2019.

Læs mere her:

 

Information in English

You can vote and participate as a candidate for the European Parliamentary elections in Denmark
European Parliament elections will be held in Denmark on Sunday 26 May 2019. The voters in Denmark must elect 14 members.
As an EU citizen with a permanent address in Denmark, you can vote in the European Parliamentary elections in Denmark if you have reached the age of 18 years on the election day. If your residency is registered in the Civil Registration System (CPR), the permanent address requirement is considered to be fulfilled. You are also entitled to run for the elections in Denmark.

To vote for the elections in Denmark, you must first be enrolled in the electoral register. It is voluntary if you want to vote in the elections in Denmark and thus if you want to be enrolled in the electoral register. If you want to vote in the European Parliament elections in Denmark, you must fill in the application form found in the box below and send it to Borgerservice at Hørsholm Kommune.

Hørsholm Kommune must receive your application no later than Tuesday 23 April 2019.

Find more information here:

Der er 5 afstemningssteder i Hørsholm Kommune som vist på kortet nedenfor:

  1. Hørsholm Skole, idrætssalen, Selmersvej 6
  2. Usserød Skole, kantinen, Gl. Byvej 10 (indgang for gangbesværede fra Lundevej)
  3. Rungsted Skole, idrætssalen, Østre Stationsvej 1 A
  4. Grønnegade, Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4
  5. Vallerødskolen, samlingssalen, Stadionallé 12

På valgdagen den 26. maj 2019 kan du stemme fra kl. 9.00 til kl. 20.00. Se kort over valgsteder ved at klikke her eller på kortet:

Vælgere, som på grund af handicap eller nedsat førlighed ønsker at stemme på et andet afstemningssted end det, vælgeren normalt er tilknyttet, har mulighed for at blive overført til dette afstemningssted, hvis de ansøger herom.

Ansøgning kan tidligst indgives søndag den 28. april 2019 og skal senest være indgivet torsdag den 16. maj 2019 kl. 12.00 til Hørsholm Kommune, Borgerservice, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm. Ansøgningen skal indgives på blanketten, der findes i boksen "Ansøgningsskemaer" nederst på siden. Blanketten kan også rekvireres i Borgerservice.

Fra mandag den 15. april 2019 til og med torsdag den 23. maj 2019 kan enhver vælger afgive brevstemme i Borgerservice på rådhuset og på biblioteket som nedenfor anført:

 

Borgerservice, Hørsholm Kommune, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm:

Hverdage fra 15. april til 23. maj i den sædvanlige åbningstid (mandag–fredag kl. 9.00–13.00, torsdag tillige kl. 15.00–17.00)

Lørdag den 11. maj kl. 10.00–14.00

Lørdag den 18. maj kl. 10.00–14.00

 

Biblioteket, Kulturhus Trommen, Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm:

Hverdage fra 15. april til 22. maj kl. 11.00–17.30

Lørdag den 11. maj kl. 10.00–14.00

Lørdag den 18. maj kl. 10.00–14.00

Torsdag den 23. maj kl. 11.00–16.00

 

Husk at medbringe legitimation.

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke har mulighed for at møde frem på afstemningsstedet, kan i stedet brevstemme i hjemmet, hvis de ansøger herom.

Ansøgning kan tidligst indgives søndag den 28. april 2019 og skal senest være indgivet tirsdag den 14. maj 2019 kl. 18.00 til Hørsholm Kommune, Borgerservice, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm. Ansøgningen kan indgives på tlf. 4849 0000 eller på blanketten, der findes i boksen "Ansøgningsskemaer" nederst på siden. Blanketten kan også rekvireres i Borgerservice.

Brevafstemning i hjemmet er planlagt til at skulle finde sted tirsdag den 21. maj 2019.

Vælgerne får ca. 5 dage før valget tilsendt valgkort, som bedes medbragt til afstemningsstedet på valgdagen.

Vælgere, der ikke har modtaget valgkort til Europa-Parlamentsvalget senest den 21. maj 2019, eller som mener, at der er fejl i valgkortet, kan henvende sig til Borgerservice.

På alle valgsteder og på brevstemmestederne på rådhuset og biblioteket vil der være følgende hjælpemidler til rådighed i mindst ét stemmerum:

  • Sorte penne med en stregtykkelse mellem 0,7 mm og 1,0 mm til brug for afkrydsning af stemmesedlen.
  • Ikke-håndholdt lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen til mindst firedobbelt størrelse.
  • Ikke-håndholdt LED-lampe, hvis lysstyrke og lysfarve kan reguleres af vælgeren.

På valgstedet Hørsholm Skole vil der desuden forefindes et hæve-/sænkebord med fri benplads, således at en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet, samt et CCTV-apparat (forstørrelsesapparat med skærm). Vælgere, der ønsker at gøre brug af disse hjælpemidler, kan ansøge om at blive overført til afstemningsstedet på Hørsholm Skole som beskrevet ovenfor.

Op til valget vil hæve-/sænkebordet og CCTV-apparatet kunne benyttes ved afgivelse af brevstemme i Borgerservice på rådhuset.

I perioden fra lørdag den 4. maj 2019 kl. 12.00 (4. lørdag før valgdagen) kan der opsættes valgplakater uden tilladelse fra vejmyndigheden, så længe regelsættet i vejloven eller privatvejsloven overholdes. Plakaterne skal ifølge vejlovgivningen være nedtaget senest mandag den 3. juni 2019 ved døgnets udgang. Hvis plakaterne også er rettet mod folketingsvalget den 5. juni 2019, skal de dog først være nedtaget senest torsdag den 13. juni 2019.

Der er ikke nogen pligt for vejmyndigheden til at nedtage valgplakater straks efter udløbet af ovenstående frister. Hørsholm Kommune har derfor - i overensstemmelse med Vejdirektoratets praksis for så vidt angår statsvejene - besluttet, at valgplakater til begge valg først vil blive nedtaget af vejafdelingen fra fredag den 14. juni 2019.

Læs mere om regelsættet på Økonomi- og Indenrigsministeriets og Vejdirektoratets hjemmesider.

Hvis du ser en valgplakat, som du mener er ulovligt opsat eller er til fare for trafiksikkerheden, kan du henvende dig til Hørsholm Kommune, Center for Teknik, Team Vej og Park på telefon 4849 0000 eller e-mail tek-post@horsholm.dk. Du kan også benytte appen/hjemmesiden "Tip Hørsholm".