Fakta om folketingsvalget

De partier, der blev valgt ind i Folketinget ved sidste valg og fortsat er repræsenteret i Folketinget, har automatisk adgang til at stille op til det kommende valg. Derudover er Nye Borgerlige (D), Klaus Riskær Pedersen (E), Kristendemokraterne (K) og Stram Kurs (P) siden seneste folketingsvalg blevet opstillingsberettigede.

Følgende 13 partier kan opstille kandidater til folketingsvalget den 5. juni 2019:

A. Socialdemokratiet
B. Radikale Venstre
C. Det Konservative Folkeparti
D. Nye Borgerlige
E. Klaus Riskær Pedersen
F. SF - Socialistisk Folkeparti
I. Liberal Alliance
K. Kristendemokraterne
O. Dansk Folkeparti
P. Stram Kurs
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne
Å. Alternativet

Nye partier kan nå at anmelde sig frem til tirsdag den 21. maj 2019 kl. 12.

Kandidater, der ønsker at stille op til folketingsvalget den 5. juni 2019, skal senest være anmeldt lørdag den 25. maj 2019 kl. 12. Man kan enten stille op for et af de opstillingsberettigede partier eller som løsgænger.

Hørsholm Kommune modtager fra Ankestyrelsen senest den 28. maj 2019 en fortegnelse over de kandidater, der er opstillet i Nordsjællands storkeds. Fortegnelsen vil blive ophængt på brevstemmestederne og vil være tilgængelig her på siden.

Der er 5 afstemningssteder i Hørsholm Kommune som vist på kortet nedenfor:

  1. Hørsholm Skole, idrætssalen, Selmersvej 6
  2. Usserød Skole, kantinen, Gl. Byvej 10 (indgang for gangbesværede fra Lundevej)
  3. Rungsted Skole, idrætssalen, Østre Stationsvej 1 A
  4. Grønnegade, Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4
  5. Vallerødskolen, samlingssalen, Stadionallé 12

På valgdagen den 5. juni 2019 kan du stemme fra kl. 8.00 til kl. 20.00. Se kort over valgsteder ved at klikke her eller på kortet:

Vælgere, som på grund af handicap eller nedsat førlighed ønsker at stemme på et andet afstemningssted end det, vælgeren normalt er tilknyttet, har mulighed for at blive overført til dette afstemningssted, hvis de ansøger herom.

Ansøgning skal senest være indgivet tirsdag den 28. maj 2019 kl. 12.00 til Hørsholm Kommune, Borgerservice, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm. Ansøgningen skal indgives på blanketten, der findes i boksen "Ansøgningsskemaer" nederst på siden. Blanketten kan også rekvireres i Borgerservice.

Fra onsdag den 15. maj 2019 til og med lørdag den 1. juni 2019 kan enhver vælger afgive brevstemme i Borgerservice på rådhuset og på biblioteket som nedenfor anført:

 

Borgerservice, Hørsholm Kommune, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm:

Hverdage i ovennævnte periode i den sædvanlige åbningstid (mandag–fredag kl. 9.00–13.00, torsdag tillige kl. 15.00–17.00)

Rådhuset er dog lukket fredag den 31. maj 2019 (dagen efter Kristi Himmelfartsdag).

Lørdag den 18. maj kl. 10.00–14.00

Lørdag den 25. maj kl. 10.00–14.00

Lørdag den 1. juni kl. 09.00–16.00

 

Biblioteket, Kulturhus Trommen, Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm:

Hverdage i ovennævnte periode kl. 11.00–17.30

Lørdag den 18. maj kl. 10.00–14.00

Lørdag den 25. maj kl. 10.00–14.00

Lørdag den 1. juni kl. 10.00–16.00

 

Husk at medbringe legitimation.

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke har mulighed for at møde frem på afstemningsstedet, kan i stedet brevstemme i hjemmet, hvis de ansøger herom.

Ansøgning skal senest være indgivet fredag den 24. maj 2019 kl. 18.00 til Hørsholm Kommune, Borgerservice, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm. Ansøgningen kan indgives på tlf. 4849 0000 eller på blanketten, der findes i boksen "Ansøgningsskemaer" nederst på siden. Blanketten kan også rekvireres i Borgerservice.

Brevafstemning i hjemmet er planlagt til at skulle finde sted tirsdag den 21. maj 2019 og onsdag den 29. maj 2019.

Vælgerne får ca. 5 dage før valget tilsendt valgkort, som bedes medbragt til afstemningsstedet på valgdagen.

Vælgere, der ikke har modtaget valgkort til folketingsvalget senest den 31. maj 2019, eller som mener, at der er fejl i valgkortet, kan henvende sig til Borgerservice.

På alle valgsteder og på brevstemmestederne på rådhuset og biblioteket vil der være følgende hjælpemidler til rådighed i mindst ét stemmerum:

  • Sorte penne med en stregtykkelse mellem 0,7 mm og 1,0 mm til brug for afkrydsning af stemmesedlen.
  • Ikke-håndholdt lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen til mindst firedobbelt størrelse.
  • Ikke-håndholdt LED-lampe, hvis lysstyrke og lysfarve kan reguleres af vælgeren.

På valgstedet Hørsholm Skole vil der desuden forefindes et hæve-/sænkebord med fri benplads, således at en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet, samt et CCTV-apparat (forstørrelsesapparat med skærm). Vælgere, der ønsker at gøre brug af disse hjælpemidler, kan ansøge om at blive overført til afstemningsstedet på Hørsholm Skole som beskrevet ovenfor.

Op til valget vil hæve-/sænkebordet og CCTV-apparatet kunne benyttes ved afgivelse af brevstemme i Borgerservice på rådhuset.

I perioden fra lørdag den 11. maj 2019 kl. 12.00 (4. lørdag før valgdagen) kan der opsættes valgplakater uden tilladelse fra vejmyndigheden, så længe regelsættet i vejloven eller privatvejsloven overholdes. Plakaterne skal være nedtaget senest torsdag den 13. juni 2019 ved døgnets udgang.

Læs mere om regelsættet på Økonomi- og Indenrigsministeriets og Vejdirektoratets hjemmesider.

Hvis du ser en valgplakat, som du mener er ulovligt opsat eller er til fare for trafiksikkerheden, kan du henvende dig til Hørsholm Kommune, Center for Teknik, Team Vej og Park på telefon 4849 0000 eller e-mail tek-post@horsholm.dk. Du kan også benytte appen/hjemmesiden "Tip Hørsholm".