Den 5. juni skal vi vælge medlemmer til Folketinget. Der er valg til Folketinget mindst hvert fjerde år.

kmdvalg.dk (nyt vindue) kan du se resultaterne af stemmeoptællingen for Hørsholm Kommune og resten af landet.

I tabellen nedenfor kan du se valgdeltagelsen (stemmeprocenten) Klik her for at se tabellen i mobilvenlig version.

   Kommune   Hørsholm Usserød Rungsted  Grønnegade Vallerød
 Antal Procent  Antal Procent  Antal Procent   Antal Procent  Antal  Procent Antal Procent
Stemmeberettigede 18.275  100  4.732 100 4.802  100  3.355 100  306  100  5080  100
kl. 8.00 (brevstemmer)  2.402 13,1  606  12,8  597 12,4  410  12,2  23  7,5  766  15,0
kl. 9.00   3.415  18,7  884  18,7  877  18,3  581  17,3  43  14,0 1.030  20,3
kl. 11.00   6.354  34,8  1.669  35,3  1.644  34,2  1.197  35,6  111  36,3  1.738  34,2
kl. 13.00   9.322  51,0  2.465  52,1  2.422  50,4  1.639  48,9  163  53,3  2.633  51,8
kl. 15.00  11.398  62,4  3.061  64,7  2.963  61,7  2074  61,8  200  65,4  3100  61,0
kl. 17.00  13.543  74,1  3.629  76,7  3.522  73,3  2.504  74,7  239  78,4  3.649  71,9
kl. 19.00  15.719  86,0  4.130  87,3  4.102  85,4  2.993  89,2  271  88,6  4.223  83,1
kl. 20.00  16.390  89,7  4.283  90,5  4.312  89,8  3.120  93,0  281  91,8  4.394  86,5

 

Valgdeltagelsen ved Folketinget den 18.06.2015 så således ud:

   Kommune Hørsholm   Usserød   Rungsted   Grønnegade   Vallerød
Antal Procent  Antal Procent  Antal Procent  Antal Procent   Antal Procent  Antal  Procent
Stemmeberettigede 18.148 100 4.697 100 4.826 100 3.269 100 324 100 5.032 100
kl. 9.00 1.994 10,9 428 9,10 524 10,80 352 10,80 25 7,70 665 13,20
kl. 11.00  4.590 25,3 1098 23,40 1250 25,90 840 25,70 89 27,50 1313 26,10
kl. 13.00  6.686 36,8  1742 37,10 1802 37,30 1153 35,30 114 35,20 1875 37,30
kl. 15.00  8.450 46,6  2209 47,00 2237 46,40 1472 45,00 155 47,80 2377 47,20
kl. 17.00 11.086 61,1 2914 62,00 2902 60,10 1979 60,50 200 61,70 3091 61,40
kl. 19.00 15.181 83,7 3899 83,00 4028 83,50 2821 86,30 298 92,00 4135 82,20
kl. 20.00 16.421 90,5 4200 89,40 4370 90,60 3090 94,50 307 94,80 4454 88,51

 

Stemmeprocenter ved tidligere valg:

Folketingsvalg den 15.09.2011  -  92,33%

Folketingsvalg den 19.11.2007  -  90,7%

Folketingsvalg den 08.02.2005  -  88,86%

Folketingsvalg den 20.11.2001  -  91,22%

 

Fakta om folketingsvalget

De partier, der blev valgt ind i Folketinget ved sidste valg og fortsat er repræsenteret i Folketinget, har automatisk adgang til at stille op til det kommende valg. Derudover er Nye Borgerlige (D), Klaus Riskær Pedersen (E), Kristendemokraterne (K) og Stram Kurs (P) siden seneste folketingsvalg blevet opstillingsberettigede.

Følgende 13 partier kan opstille kandidater til folketingsvalget den 5. juni 2019:

A. Socialdemokratiet
B. Radikale Venstre
C. Det Konservative Folkeparti
D. Nye Borgerlige
E. Klaus Riskær Pedersen
F. SF - Socialistisk Folkeparti
I. Liberal Alliance
K. Kristendemokraterne
O. Dansk Folkeparti
P. Stram Kurs
V. Venstre, Danmarks Liberale Parti
Ø. Enhedslisten – De Rød-Grønne
Å. Alternativet

Nye partier kan nå at anmelde sig frem til tirsdag den 21. maj 2019 kl. 12.

Kandidater, der ønsker at stille op til folketingsvalget den 5. juni 2019, skal senest være anmeldt lørdag den 25. maj 2019 kl. 12. Man kan enten stille op for et af de opstillingsberettigede partier eller som løsgænger.

Du kan se en fortegnelse over de kandidater, der er opstillet i Nordsjællands storkeds, her (PDF - nyt vindue).

 

Der er 5 afstemningssteder i Hørsholm Kommune som vist på kortet nedenfor:

  1. Hørsholm Skole, idrætssalen, Selmersvej 6
  2. Usserød Skole, kantinen, Gl. Byvej 10 (indgang for gangbesværede fra Lundevej)
  3. Rungsted Skole, idrætssalen, Østre Stationsvej 1 A
  4. Grønnegade, Restaurant Skovhus, Stumpedyssevej 4
  5. Vallerødskolen, samlingssalen, Stadionallé 12

På valgdagen den 5. juni 2019 kan du stemme fra kl. 8.00 til kl. 20.00. Se kort over valgsteder ved at klikke her eller på kortet:

Vælgere, som på grund af handicap eller nedsat førlighed ønsker at stemme på et andet afstemningssted end det, vælgeren normalt er tilknyttet, har mulighed for at blive overført til dette afstemningssted, hvis de ansøger herom.

Ansøgning skal senest være indgivet tirsdag den 28. maj 2019 kl. 12.00 til Hørsholm Kommune, Borgerservice, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm. Ansøgningen skal indgives på blanketten, der findes i boksen "Ansøgningsskemaer" nederst på siden. Blanketten kan også rekvireres i Borgerservice.

Fra onsdag den 15. maj 2019 til og med lørdag den 1. juni 2019 kan enhver vælger afgive brevstemme i Borgerservice på rådhuset og på biblioteket som nedenfor anført:

 

Borgerservice, Hørsholm Kommune, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm:

Hverdage i ovennævnte periode i den sædvanlige åbningstid (mandag–fredag kl. 9.00–13.00, torsdag tillige kl. 15.00–17.00)

Rådhuset er dog lukket fredag den 31. maj 2019 (dagen efter Kristi Himmelfartsdag).

Lørdag den 18. maj kl. 10.00–14.00

Lørdag den 25. maj kl. 10.00–14.00

Lørdag den 1. juni kl. 09.00–16.00

 

Biblioteket, Kulturhus Trommen, Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm:

Hverdage i ovennævnte periode kl. 11.00–17.30

Lørdag den 18. maj kl. 10.00–14.00

Lørdag den 25. maj kl. 10.00–14.00

Lørdag den 1. juni kl. 10.00–16.00

 

Husk at medbringe legitimation.

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke har mulighed for at møde frem på afstemningsstedet, kan i stedet brevstemme i hjemmet, hvis de ansøger herom.

Ansøgning skal senest være indgivet fredag den 24. maj 2019 kl. 18.00 til Hørsholm Kommune, Borgerservice, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm. Ansøgningen kan indgives på tlf. 4849 0000 eller på blanketten, der findes i boksen "Ansøgningsskemaer" nederst på siden. Blanketten kan også rekvireres i Borgerservice.

Brevafstemning i hjemmet er planlagt til at skulle finde sted tirsdag den 21. maj 2019 og onsdag den 29. maj 2019.

Vælgerne får ca. 5 dage før valget tilsendt valgkort, som bedes medbragt til afstemningsstedet på valgdagen.

Vælgere, der ikke har modtaget valgkort til folketingsvalget senest den 31. maj 2019, eller som mener, at der er fejl i valgkortet, kan henvende sig til Borgerservice.

På alle valgsteder og på brevstemmestederne på rådhuset og biblioteket vil der være følgende hjælpemidler til rådighed i mindst ét stemmerum:

  • Sorte penne med en stregtykkelse mellem 0,7 mm og 1,0 mm til brug for afkrydsning af stemmesedlen.
  • Ikke-håndholdt lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen til mindst firedobbelt størrelse.
  • Ikke-håndholdt LED-lampe, hvis lysstyrke og lysfarve kan reguleres af vælgeren.

På valgstedet Hørsholm Skole vil der desuden forefindes et hæve-/sænkebord med fri benplads, således at en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet, samt et CCTV-apparat (forstørrelsesapparat med skærm). Vælgere, der ønsker at gøre brug af disse hjælpemidler, kan ansøge om at blive overført til afstemningsstedet på Hørsholm Skole som beskrevet ovenfor.

Op til valget vil hæve-/sænkebordet og CCTV-apparatet kunne benyttes ved afgivelse af brevstemme i Borgerservice på rådhuset.

Hørsholm Kommune tilbyder kørsel til valgstederne på valgdagen for svagelige og gangbesværede vælgere, herunder kørestolsbrugere.

Nordsjællands Brandvæsen står for kørslen. Vælgere, som ønsker kørsel til valgstedet, kan ringe på tlf. 4849 0000 senest mandag den 3. juni 2019 i telefontiden kl. 9.00 – 13.00. Vælgerne vil herefter få besked fra Nordsjællands Brandvæsen om, hvornår på valgdagen de bliver hentet.

I perioden fra lørdag den 11. maj 2019 kl. 12.00 (4. lørdag før valgdagen) kan der opsættes valgplakater uden tilladelse fra vejmyndigheden, så længe regelsættet i vejloven eller privatvejsloven overholdes. Plakaterne skal være nedtaget senest torsdag den 13. juni 2019 ved døgnets udgang.

Læs mere om regelsættet på Økonomi- og Indenrigsministeriets og Vejdirektoratets hjemmesider.

Hvis du ser en valgplakat, som du mener er ulovligt opsat eller er til fare for trafiksikkerheden, kan du henvende dig til Hørsholm Kommune, Center for Teknik, Team Vej og Park på telefon 4849 0000 eller e-mail tek-post@horsholm.dk. Du kan også benytte appen/hjemmesiden "Tip Hørsholm".