Hørsholm - en moderne by for alle generationer

Hørsholm er og bliver en attraktiv kommune at bo i – nu og i mange år frem. Hverdagen foregår i et lokalt, levende og trygt byområde med smukke omgivelser, der er helt sit eget. Vi vil den gode kernevelfærd for alle generationer, og vi passer godt på hinanden.

Vi vil gerne tiltrække børnefamilier, og vores børn skal have de bedste rammer for at lære, trives og blive dygtige. Med et væld af alsidige kultur- og fritidstilbud og fantastiske skoler, som scorer højt på alle parametre, har vi allerede de perfekte rammer.

Velfærd frem for mursten

'Velfærd frem for mursten' handler om at fremtidssikre midler til kernevelfærden. De midler opnår vi bl.a. ved at effektivisere Hørsholm Kommunes bygningsportefølje. Det kan både ske i form af frasalg, en bedre udnyttelse af bygningerne eller nybyggeri, der er bygget lige præcis til formålet. Det økonomiske potentiale er stort, og de realiserede økonomiske gevinster skal tilbage i kommunekassen til gavn for den fælles velfærd.

Strategien rummer tre sideløbende projekter med en tværgående projektorganisation for at sikre sammenhængskraft og koordinering:

  • Sammenhængende børneliv 0-18 år, herunder udvikling af kvaliteten i dagtilbud og skole samt et samlet specialtilbud for børn med særlige behov.
  • Fælles rammer for kultur- og fritidsliv, herunder øget aktivitet på så mange af døgnets timer som muligt og bedre bygningsudnyttelse.
  • Fremtidens rådhus med færre kvadratmeter, smartere indretning ift. borgerne og lavere driftsomkostninger.

 

Kvalitet er vigtigt for os i Hørsholm!

En vigtig forudsætning for strategien er, at kvaliteten hæves. Høj kvalitet er en drivkraft, når vi genplacerer vores fritidsbrugere, når vi udtænker helhedsløsninger på specialområdet, og når vi sammen med borgerne udarbejder helhedsplaner for vores udviklingsprojekter.