Hvert 4. år beder Landsretten kommunerne om hjælp til at finde frem til personer, som har lyst til at påtage sig opgaven som lægdommer. Det betyder, at Grundlisteudvalget i Hørsholm Kommune senest den 1. april 2023 skal finde ca. 85 personer, der må anses for egnede til at virke som lægdommere og opføre disse på en grundliste.

Grundlisten er gældende i perioden 1. januar 2024 – 31. december 2027.

Det er Østre Landsret, der udarbejder den endelige liste over lægdommere. Det er derfor ikke alle, der optages på ”grundlisten”, som ender med at blive valgt som lægdommere. Dette sker ved lodtrækning af Landsretten.

Hvis du kommer på Landsrettens endelige liste over lægdommere for perioden 2024-2027, får du besked af Retten i løbet af efteråret 2023.

Alle, der opfylder kravene, er velkomne til at søge. Vi ser meget gerne, at flere unge under 30 år og borgere med anden etnisk oprindelse end dansk søger, da disse grupper traditionelt er underrepræsenterede.

Er du lægdommer i indeværende periode (2020-2023), skal du søge igen, hvis du er interesseret i at blive optaget på den nye grundliste.


Hvis du har spørgsmål kan du kontakte kommunen her:

e-mail: pol-post@horsholm.dk

eller pr. telefon til chefjurist Bodil Lolle, tlf.nr. 23292805

Ansøgningsfrist er mandag den 30. januar 2023. Anvend selvbetjeningsløsningen i toppen af siden for at ansøge om at komme på grundlisten.

Du vil cirka 1. april 2023 få besked, om du er optaget på grundlisten.

Du kan læse mere om krav og regler nedenfor.

Du kan også læse mere om optagelse på grundlisten og opgaven som nævning eller domsmand på Danmarks Domstolens hjemmeside

FAQ