Hørsholm Kommunes grundlisteudvalg skal i gang med at udfærdige grundlisten for perioden 2020 – 2023, og alle interesserede opfordres til at ansøge. Grundlisteudvalget skal vælge 83 personer til grundlisten, som skal sendes til Østre Landsrets præsident inden den 1. april 2019. Landsretten vil herefter ved lodtrækning udtage det antal personer fra listen, som fra 1. januar 2020 og 4 år frem skal virke som domsmænd og nævninge sammen med de juridiske dommere i en række straffesager.

For at blive optaget på grundlisten er der en række krav, som skal opfyldes, bl.a. skal du være myndig, have dansk statsborgerskab, bopæl i Hørsholm Kommune og ren straffeattest, og du må ikke være fyldt 80 år inden udgangen af 2023.

Blandt ansøgerne udvælger grundlisteudvalget et antal personer, der tilsammen udgør et repræsentativt udsnit af kommunens borgere fordelt på bl.a. alder, køn, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status. I Hørsholm Kommune er der især behov for yngre personer til grundlisten, hvorfor yngre borgere under 35 år opfordres til at rette henvendelse til kommunen. Hvervet bliver aflønnet med 1.100 kr. pr. dag i retten.

Yderligere information om grundlisten, virket som nævning eller domsmand, krav til ansøgere og ansøgningsprocessen kan findes på Hørsholm Kommunes hjemmeside under Politik.

For at ansøge skal du enten printe ansøgningsblanketten på kommunens hjemmeside, udfylde den og sende den med posten til Hørsholm Kommune, Center for Politik, Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm, eller du kan sende den udfyldte ansøgningsblanket elektronisk, som sikker post til e-mailadressen: pol-post@horsholm.dk.

Ansøgning om optagelse på grundlisten (word - nyt vindue)

Ansøgningsfrist er mandag den 15. januar 2019.

Yderligere information om grundlisten, virket som nævning eller domsmand findes på domstolenes hjemmeside (nyt vindue)