7 principper for samarbejde

Hørsholm Kommune ønsker forud for ethvert samarbejde at skabe klare og forventningsafstemte rammer for processen med borgerne.

Vi tror på, at det er afgørende for et godt samarbejde, at alle parter kender deres rolle i projektet eller på mødet og kender præmissen og formålet fra starten.

Alfa omega er at skabe et tydeligt billede af opgaven, således borgerne såvel som kommunen har en klar fornemmelse af næste skridt.

Det er altid Hørsholm Kommune, der har ansvaret og kompetencen til at træffe eller uddelegere beslutninger på baggrund af en vurdering af alle synspunkter i en sag. I forlængelse heraf skal det altid være klart, hvem der har beslutningskompetencen, og hvilket mandat borgerne har i sagen.

Vi anerkender den tid som borgere investerer i samarbejdet, og derfor gør vi meget ud af at fortælle borgerne, hvordan deres input bliver brugt. Vi tror på, at det forebygger misforståelser på den lange bane. 

Hørsholm Kommune står på et solidt fundament af viden, faglighed og datagrundlag, når vi gennemfører projekter i samarbejde med borgerne. Kommunens forvaltninger taler altid sammen for at sikre tværfagligheden, og sammen med borgernes ressourcer, tror vi på, at vi får skabt de bedst mulige velfærdsløsninger til gavn for alle.

Hørsholm Kommune forpligter sig til at lytte til borgerne og til alle parter i en sag, og vi tror på at tidlig involvering er med til at styrke afsættet for et godt resultat. Tilrettelæggelsen af samarbejdet bliver tænkt ind fra starten og udgør en forudsætning for, at projektet bliver en succes.

Vi kommunikerer om projektets faser, så det er tydeligt for enhver med interesse i projektet, hvornår man har mulighed for at få sin stemme hørt. 

Hørsholms borgere skal opleve, at der gives reelle muligheder for at deltage i kommunens udvikling og engagere sig i debatter via kommunens tilgængelige kanaler. Man skal have praktisk mulighed for at deltage i dialogen, hvad end man ønsker at møde fysisk op til borgermøder eller deltage digitalt fra sofaen i de hjemlige rammer. Derfor møder vi borgerne, der hvor de er.

Vi har et fælles ansvar for at behandle hinanden med respekt. Vi tror på, at respekt baner vejen for ligeværdige relationer. Den ligeværdige relation fremmer den gode kommunikation, og på den måde får vi skabt en sund dialog mellem politikere, borgere og kommune.

Hørsholms borgere skal opleve, at der gives de nødvendige og tilstrækkelige informationer om igangværende udviklingsprojekter i kommunen, så de har mulighed for at engagere sig. Vi kommunikerer bredt på flere kanaler for at imødekomme forskellige målgrupper.

I Hørsholm Kommune kommunikerer vi så tidligt, det er muligt under hensyntagen til lovgivning og ressourcer. Vi tror på, at kommunikation til tiden skaber handlerum, forebygger misforståelser og sparer ressourcer. 

Samarbejdsformer

Her kan du læse mere om de forskellige kanaler og metoder, som vi har til rådighed, når vi skal samarbejde med vores borgere.

Samarbejdsformer