Udfordringerne med klimaet er et fælles ansvar og en fælles opgave, der kræver, at vi står sammen for at komme i mål med at nedsætte CO2-aftrykket i vores kommune.

Hørsholm Kommune er sammen med 95 andre kommuner medlem af klimafællesskabet DK2020 og har derved forpligtet os til at udarbejde en klimahandlingsplan – sammen med borgere og virksomheder.

Klimaborgerpanelet skal samlet give input til planen og hvordan Hørsholm Kommune skal komme i mål med at blive en CO2-neutral og klimarobust kommune.

Klimaborgerpanelet mødes 4 gange

Hørsholms Klimaborgerpanel skal mødes 4 gange i efteråret 2022 og afslutte opgaven ved en formel overlevering af anbefalingerne til Hørsholm Kommunalbestyrelse.

Klimaborgerpanelet samles på følgende dage:

  • Onsdag den 5. oktober 2022 kl. 17.00-21.00
  • Lørdag den 8. oktober 2022 kl. 10.00-16.00
  • Onsdag den 26. oktober 2022 kl. 17.00-20.00
  • Lørdag den 29. oktober 2022 kl. 10.00-17.00

Der trækkes lod om pladserne

Over 350 borgere har vist interesse i at være en del af Klimaborgerpanelet, men der er kun 24 pladser. Det endelige panel sammensættes ved lodtrækning således de 24 borgere i Klimaborgerpanelet kommer til at afspejle Hørsholm Kommunes befolkningssammensætning med en repræsentativ fordeling i forhold til alder, køn, uddannelse og hvor man bor i kommunen.

Giv dit input på BorgerLab

Får du ikke en plads i panelet, så fortvivl ikke. Der er stadig brug for dit engagement. På BorgerLab kan du løbende følge med i arbejdet og give dit input til kommunen:

Send mig videre til BorgerLab

Al input tages med videre i klimaarbejdet og præsenteres for politikerne.

Kontakt klimateamet

Center for By og Miljø
Slotsmarken 13, 2970


Telefon: 48 49 00 00
bom-post@horsholm.dk