Hørsholm Kommune ønsker et godt borgersamarbejde, og borgere i Hørsholm har flere muligheder for at engagere sig i udviklingen af kommunen. Hørsholm Kommune har bl.a. prioriteret muligheden for, at borgerne kan engagere sig digitalt, når det passer ind i deres hverdag.

BorgerLab, vores digitale samarbejdsplatform, blev introduceret i januar 2020 og samler aktuelle projekter, hvor et godt samarbejde og kvalificeret input er forudsætninger for succes. Det er også på BorgerLab, at man som borger i Hørsholm kan stille borgerforslag, indhente stemmer og i sidste ende få sit forslag behandlet i Kommunalbestyrelsen, hvis forslaget får tilstrækkeligt med stemmer.

Når vi involverer vores borgere, får kommunens administration og politikere en større viden og flere vinkler belyst om et specifikt emne forud for den endelige politiske beslutningstagning. Samtidigt håber vi, at tidligere og mere udbredt inddragelse styrker ejerskabet blandt kommunens borgere til vores fælles velfærdsløsninger. Jo flere der bidrager, jo mere levende bliver vores lokaldemokrati.

Det gode borgersamarbejde

Hørsholm Kommune vil begejstre ved at være fælles om det gode liv. Det er vores kerneopgave – og den skal vi lykkes med sammen med vores borgere. Det betyder, at vi lytter, faciliterer, og naturligt tager udgangspunkt i borgerens ønsker og perspektiver. 

Vi ønsker at skabe nogle relevante rammer for, at samarbejdet mellem administration, politikere og borgere kan blomstre. Derfor har vi 7 principper, som vi navigerer ud fra i opgaveløsningen, og vi har visualiseret de redskaber og metoder, som vi har til rådighed. 

Det gode borgersamarbejde er et resultat af grundig planlægning og effektvurdering. Den konkrete procestilrettelæggelse og samarbejdsform mellem borgere, politikere og administration vil altid være situationsbestemt og basere sig på en faglig vurdering, hvori også hensynet til ressourcer indgår.

Herunder kan du blive klogere på Hørsholm Kommunes 7 principper for borgersamarbejde samt læse mere om de mange samarbejdsformer, som vi gør brug af.

 

Hørsholm Kommunes tilgang til borgersamarbejde

Det gode borgersamarbejde

I Hørsholm Kommune har vi vedtaget 7 principper for det gode borgersamarbejde. Principperne viser hvad vi lægger vægt på, når vi samarbejder med borgerne om kommunens udvikling. 

7 principper for samarbejde