Hørsholm Kommune ønsker et godt borgersamarbejde, og inden for de senere år har Hørsholm derfor udvidet paletten af involveringsformer, således borgere i Hørsholm har flere muligheder for at engagere sig i udviklingen af kommunen. Hørsholm Kommune har bl.a. prioriteret muligheden for, at borgerne kan engagere sig digitalt, når det passer ind i deres hverdag.

BorgerLab, vores online samarbejdsplatform, blev introduceret i januar 2020 og samler aktuelle projekter, hvor et godt samarbejde og kvalificeret input er forudsætninger for succes. I maj 2020 afholdt vi det første virtuelle borgermøde i kommunens historie, hvor borgere og øvrige interessenter kunne følge med og stille spørgsmål og kommentarer til oplægsholderne hjemme fra sofaen. 

Når vi involverer vores borgere, får kommunens administration og politikere en større viden og flere vinkler belyst om et specifikt emne forud for den endelige politiske beslutningstagning. Samtidigt håber vi, at tidligere og mere udbredt inddragelse styrker ejerskabet blandt kommunens borgere til vores fælles velfærdsløsninger. Jo flere der bidrager, jo mere levende bliver vores lokaldemokrati.

Vi håber, at I vil lege med!

Det gode samarbejde

Hørsholm Kommune vil begejstre ved at være fælles om det gode liv. Det er vores kerneopgave – og den skal vi lykkes med sammen med vores borgere. Det betyder, at vi lytter, faciliterer, og naturligt tager udgangspunkt i borgerens ønsker og perspektiver. 

Vi ønsker at skabe nogle relevante rammer for, at samarbejdet mellem administration, politikere og borgere kan blive bedre. Derfor har vi vedtaget 7 principper, som vi navigerer ud fra i opgaveløsningen, og vi har visualiseret de redskaber og metoder, som vi har til rådighed. 

Det gode samarbejde er et resultat af grundig planlægning og effektvurdering. Den konkrete procestilrettelæggelse og samarbejdsform mellem borgere, politikere og administration vil altid være situationsbestemt og basere sig på en faglig vurdering, hvori også hensynet til ressourcer indgår.

Herunder kan du blive klogere på Hørsholm Kommunes 7 principper for borgersamarbejde samt læse mere om de mange samarbejdsformer, som vi gør brug af.

 

Hørsholm Kommunes tilgang til borgersamarbejde

Diagram for borgerinddragelse

Det gode borgersamarbejde

I Hørsholm Kommune har vi vedtaget 7 principper for det gode borgersamarbejde. Principperne viser hvad vi lægger vægt på, når vi samarbejder med borgerne om kommunens udvikling. 

7 principper for samarbejde