Samarbejdsformer

IMG 0050
Borgermøder

I Hørsholm Kommune afholder vi ofte møder med borgerne, da denne samarbejdsform muliggør en tæt dialog. Du kan holde dig opdateret via hjemmesiden og Facebook.

Iværksætter Succes
Horsholm.dk

Hørsholm Kommunes hjemmeside er en central kommunikationskanal og selvbetjeningsportal for kommunens borgere.

Tavle med flueben
Undersøgelser

Undersøgelser gør os klogere og øger vores kendskab til opgaven og ikke mindst målgruppen.

Byggesagsarkiv tegning
Lovpligtige høringer

Hørsholm Kommune har, ifølge loven, pligt til at udsende høringer, inden der træffes beslutning, i en lang række tilfælde.

fodboldbord
Bestyrelser, råd og nævn

Hørsholm Kommune samarbejder med adskillige bestyrelser, råd og nævn, herunder råd, som hver især varetager specifikke fællesinteresser for kommunens borgere, og Kommunalbestyrelsen har pligt til at lytte til dem.

Skilte
Foreninger

I Hørsholm findes der over 70 forskellige foreninger og frivillige organisationer, som Hørsholm Kommune løbende er i dialog med.

Arbejdsplads
BorgerLab

BorgerLab er en online platform eller laboratorium, hvor kommunen løbende inviterer borgerne til at give input til aktuelle udviklingsprojekter.

Rådhus Indgang
Åbne politiske møder

I Hørsholm Kommune er kommunalbestyrelsens månedlige møder åbne for offentligheden.

HK Some Vandret Pos
Sociale medier

Hørsholm Kommune (@horsholmkommune) anvender sociale medier til at komme i dialog og øjenhøjde med vores borgere.

Borgermøde
Følgegrupper

Hørsholm Kommune kan nedsætte en følgegruppe eller referencegruppe, hvis der foreligger ønsker om at indhente særlig viden eller input til et projekt.

COLOURBOX6305987 Tavle Flueben
Opgaveudvalg

Kommunalbestyrelsen kan nedsætte midlertidige, rådgivende opgaveudvalg i henhold til styrelseslovens §17, stk. 4, der kan udarbejde forslag til politikker, strategier og andre prioriterede emner i Kommunalbestyrelsen.

Byrådssal Slotsmarken
Kommunalvalg

Som borger i Hørsholm kan du stille op som kommunalpolitiker.

Borgerforslag
Borgerforslag

Som borger i Hørsholm Kommune kan du sætte dit forslag på dagsordenen, hvis dit forslag får opbakning fra min. 100 andre borgere inden for 3 måneder.

20230216 183615
Borgerpanel

Et borgerpanel er en samling af lokale borgere, som er sammensat ud fra nogle repræsentative parametre. Borgerpanelet kan komme med nuancerede og afbalancerede input til en given dagsorden.