De månedlige kommunalbestyrelsesmøder afholdes i henhold til styrelsesvedtægterne, og det er på disse møder, at der træffes formelle beslutninger.

På de åbne møder kan borgere, foreninger og øvrige interessenter komme i tale med kommunalpolitikerne og præsentere synspunkter og/eller stille spørgsmål. På baggrund af de input der kommer på møderne, kan Kommunalbestyrelsens medlemmer bringe konkrete sager og forslag med ind i det politiske arbejde.

Hørsholm Kommunes Sport-, Fritid- og Kulturudvalg afholder også åbne møder offentligheden. Det gør de to gange om året. Følg med på horsholm.dk, når møder og dagsordener bliver offentliggjort.