Forslag er typisk konkrete ideer, der er knyttet til lokalpolitik og udspringer af et behov, et ønske eller en drøm. Det kan være dit helt eget forslag eller måsk et samarbejde mellem flere borgere. Måske vil du gerne ændre eller forbedre en eksisterende situation eller starte et nyt projekt.

Du opretter et borgerforslag på BorgerLab, som er den officielle borgerinddragelsesplatform i Hørsholm Kommune.

Kriterierne for at oprette borgerforslag er:

  1. Du skal være bosiddende i Hørsholm Kommune og have en profil på BorgerLab for at kunne oprette et borgerforslag
  2. Forslag kan godt indsendes på vegne af en forening, men vi anbefaler at den person, som er tovholder på forslaget, også er den der opretter forslaget 
  3. Forslaget skal omhandle kommunale opgaver – dvs. tiltag, som kommunen har bemyndigelse til at igangsætte med godkendelse fra Kommunalbestyrelsen
  4. Forslaget skal have bred appel, dvs. at det skal være relevant for flere
  5. Forslaget må ikke indeholde fortrolige eller personfølsomme oplysninger, og det må ikke have krænkende eller truende indhold
  6. Forslaget kan ikke behandles indenfor samme valgperiode igen, hvis Kommunalbestyrelsen allerede har behandlet og truffet beslutning om et lignende forslag
  7. Forslaget skal bakkes op af 100 digitale stemmer (likes på BorgerLab) fra andre borgere inden for en periode på 3 måneder (fra forslaget oprettes) for, at forslaget kan blive behandlet i Kommunalbestyrelsen.
  8. Du er selv ansvarlig for at udbrede kendskab til dit borgerforslag. En oplagt mulighed er at bruge de sociale medier. Hørsholm Kommune deltager ikke i kommunikation vedr. borgerforslag ud over distribution / offentliggørelse af dagsordener til møder.
  9. I månederne op til et kommunalvalg vil det ikke være muligt at få sit forslag behandlet i Kommunalbestyrelsen. Borgerforslag følger reglerne for spørgetid, som er suspenderet 2 måneder før et kommunalvalg. Dvs. at behandling af borgerforslag sættes i bero i september og oktober 2021.

Læs mere om borgerforslag på BorgerLab her.