Borgermøder kan foregå i det fysiske eller digitale rum og kan give anledning for de fremmødte til at stille spørgsmål og få nyttig viden. Både administration og politikere får tillige en meget bedre føling med, hvad der optager borgerne i en specifik sag.

Møderne har forskellig form alt efter formålet.

  • INFORMATION: I nogle tilfælde er mødets formål at informere om et givent emne eller en afgørelse (informationsmøde med oplæg af fagpersoner)

  • DIALOG: I andre tilfælde er formålet at skabe debat eller dialog om forskellige emner (dialogmøde/samtalesalon med ordstyrer)

  • SAMSKABELSE: Nogle gange er ambitionen at samskabe og udvikle på konkrete løsningsforslag (workshop med break-out sessions).

Det er vigtigt for os at være tydelige omkring mødets karakter, når vi inviterer borgerne ind, jf. vores principper.