Ved at etablere en følgegruppe kan Hørsholm Kommune komme i tæt, uformel dialog med udvalgte borgere og/eller politikere.

En følgegruppe består typisk af deltagere med interesse og/eller kompetencer i en specifik sag eller et projekt. Ofte agerer deltagerne bindeled mellem en større skare af borgere og kommunen. Formålet er at få deltagerne til at forholde sig til nogle valgmuligheder i projektets fremtid og fortælle deres synspunkter om fremtidige indsatser.