Vi lever i et demokrati, hvor alle har mulighed for at bruge sin stemme og få indflydelse på de beslutninger, der træffes i ens kommune.

Hvert fjerde år afholdes der kommunalvalg i landets 98 kommuner. Som Hørsholmborger kan du engagere dig i lokalpolitik og stille op som kandidat til at blive valgt ind i Hørsholm Kommunalbestyrelse og derved komme endnu tættere på at gøre din indflydelse gældende. Alle, der har stemmeret til kommunalvalget, kan i udgangspunktet stille op.

Ønsker du at få indflydelse på forholdene i kommunen kan du stille op til kommunalvalg. Læs mere nedenfor.