Typisk vil der være 5 politikere og 10 borgere med i udvalget. Andre videnspersoner inddrages ad hoc i opgaveudvalgets arbejde, fx via følgegrupper og workshops.

Formålet med et opgaveudvalg er at styrke politikernes mulighed for at udvikle politikker sammen med borgerne. Samarbejdet sikrer bedre løsninger og styrker ejerskabet og dermed den efterfølgende realisering. Fx nedsatte Hørsholm Kommune et opgaveudvalg, da ældrepolitikken skulle udarbejdes.